TIỆC TẤT NIÊN BSSC- TRUNG TÂM HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

Công ty TNHH TM DV & QC UNION đồng hành cũng Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Khởi Nghiệp- BSSC tổ chức tiệc tất niên cuối năm.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


.
.
.
.